sobota, 25 maja 2013

sprawozdanie 2013 rokSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.Imię i nazwisko: Dominika Łasko    
                                        
Miejsce pracy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.   
                                    
Stanowisko: Nauczyciel - Akompaniator.  

Data rozpoczęcia stażu:     01.09.210 r.

Data zakończenia stażu:   31.05.2013 r.

Opiekun stażu: Pani Bożena Bechta-Krzemińska.
                                            
Dyrektor szkoły: Pan Zbigniew Trochimiuk.·                     Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ ust. 1 pkt. 1)

·         Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Regularnie i aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Regularnie uczestniczyłam w zebraniach sekcji instrumentów klawiszowych, sporządzając protokoły. Na bieżąco wdrażałam postanowienia Rady Pedagogicznej i postanowienia z zebrań sekcji instrumentów klawiszowych.
Opiekowała się także młodzieżą podczas zabaw szkolnych – 12.11.2009:  opieka nad uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie podczas dyskoteki szkolnej;

13.09.2010: sporządzanie  protokołu z zebrania sekcji instrumentów klawiszowych;

12.09.2011: sporządzanie  protokołu z zebrania sekcji instrumentów klawiszowych;
Wrzesień 2011: Pomoc przy zespołowym projekcie edukacyjnym, który prowadziła pani Maria Warakomska – przekazanie materiałów oraz arkuszy zdobytych wcześniej na szkoleniu dotyczącym zespołowego projektu edukacyjnego;

II semestr 2013: sporządzanie protokołu z zebrania sekcji instrumentów klawiszowych.

·         Współpraca w przygotowaniu koncertów oraz popisów sekcji.

17.12.2009: Organizacja Koncertu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z klasy kontrabasu p. Dariusza Waćkowskiego i  z klasy skrzypiec p. Marty Augustowskiej w Seminarium Duchownym w Lublinie, oraz czynny udział jako akompaniator;

11.12.2009: Organizacja Koncertu dyplomantów z klasy kontrabasu D. Waćkowskiego i z klasy skrzypiec M. Augustowskiej w Bibliotece publicznej w Świdniku, oraz czynny udział jako akompaniator i prowadząca koncert;

28.10.2010: Organizacja oraz prowadzenie popisu sekcji instrumentów klawiszowych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie;

11.04.2011: Organizacja, prowadzenie, akompaniament oraz przygotowanie uczniów podczas Koncertów dla dzieci z przedszkola przy ul. Langiewicza 3 w Lublinie;
19.04.2011:   Organizacja, akompaniament oraz przygotowanie uczniów  -  Koncert dla dzieci z przedszkola przy ul. Przyjaźni 3 w Lublinie;
2.06.2011: Organizacja, prowadzenie, akompaniament oraz przygotowanie uczniów- Koncert dla dzieci z przedszkola przy ul. Leonarda w Lublinie;
6.06.2011: Organizacja, prowadzenie, akompaniament oraz przygotowanie uczniów - koncert dla dzieci z przedszkola przy ul. Zbożowej w Lublinie.

Październik 2011: Współorganizacja i przygotowanie strony muzycznej koncertu z okazji 10-lecia pracy dyrektorskiej p. Marty Migal w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie; przygotowanie uczniów do wykonań utworów kameralnych;

14.04.2012: Organizacja oraz czynny udział jako akompaniator w Koncercie pt.:" Impresjonizm w muzyce." - Społeczna Szkoła Muzyczna w Lubartowie. Zaproszenie gości: Wokalistka: Agnieszka Kadłubowska(Łódź) oraz Skrzypaczaka: Agata Mrówczyńska(Lublin) - w programie utwory C. Debussiego, G. Faure, B. Brittena, oraz przygotowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej do koncertu, podczas którego wykonali utwory C. Debussiego i D. Szostakowicza.Marzec 2011: przygotowanie popisu sekcji instrumentów klawiszowych w Ogólnokształcącej Szkole muzycznej w Lublinie.


·         Współpraca z rodzicami.

Przez okres stażu i mojej pracy jestem w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami moich uczniów. Regularnie spotykałam się na zebraniach okresowych z rodzicami uczniów, omawiając postępy, bądź problemy z jakimi borykają się dzieci podczas nauki gry na instrumencie, lub na lekcjach akompaniamentu.·         Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych wynikających z planu rozwoju szkoły.Dbam o dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców zachowania. Uczę dzieci i młodzież etosu pracy w zawodzie muzyka. Staram się , aby uczniowie byli zawsze starannie przygotowani do występów publicznych nie tylko merytorycznie, ale także znali zasady zachowania na scenie muzycznej podczas popisów, konkursów, koncertów.

·         Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.  (§ 7 ust. 1 pkt. 2)


·         Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz-szkolnym doskonaleniu nauczycieli: - uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego-radach szkoleniowych; - uczestniczenie w formach doskonalenia poza szkołą (CENSA); - uczestniczenie w warsztatach pianistycznych organizowanych przez szkołę.
·         Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.

WARSZTATY PIANISTYCZNE:
5,6.11.2008: Warsztaty  pianistyczne organizowane przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną (OSM) w Lublinie, Prowadzone przez prof. A. Tatarskiego z AM Poznań pt.: „ Zasady pedalizacji w utworach od baroku do współczesności.”  - Udział bierny jako słuchacz.
10.11.2008: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM prof. R. Strokosz-Michalak z Katowic oraz wykład o grze a vista na fortepianie. – Udział bierny jako słuchacz.
10 – 19. 12.2008: Seminarium na UMFC w Warszawie pt.: „ Kreatywność pianisty w grze kameralnej.” Wykład i prowadzenie lekcji przez prof. M .Szwajger-Kułakowską z Katowic. Udział czynny jako kameralistka: prezentacja Sonaty na skrzypce i fortepian K. Szymanowskiego.
13,14.11.2009: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie pt.: „Polska szkoła pianistyczna.” Prowadzone przez prof. B. Czapiewskiego z AM Gdańsk.
-Udział bierny jako słuchacz.

20.11.2009: Warsztaty skrzypcowe prowadzone przez prof. M. Szczepanowską z Warszawy.  Organizowane przez OSM w Lublinie. - Udział czynny jako akompaniator.

13,14.03.2009: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. M. Poliszewskiego z Białegostoku pt.: „Interpretacja utworów Fryderyka Chopina.” – Udział bierny jako słuchacz.

21,22.01.2010: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. M. Poliszewskiego z Białegostoku pt.: „ Problemy techniczne w interpretacji utworów Fryderyka Chopina.” – Udział bierny jako słuchacz.
15,16.11.2010: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. A . Tatarskiego z AM Poznań pt,: „ Przygotowanie ucznia do występów publicznych w konkursach i przesłuchaniach.” – Udział bierny jako słuchacz.
7,8.03.2011: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. B. Czapiewskiego z AM Gdańsk pt.: „ Twórczość F. Chopina a rozwój pianistyki polskiej i europejskiej.” – Udział bierny jako słuchacz.
28,29.11.2011: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. B. Czapiewskiego z AM Gdańsk pt.: „ Kim jest pianista i jak  to się robi.” – Udział bierny jako słuchacz.
28,29.11.2011: Warsztaty pianistyczne organizowane prze OSM w Lublinie. Prowadzone przez
 prof. K .Radziwonowicza z Warszawy pt.: „ Jak zostać pianistą.” – Udział bierny jako słuchacz.
20.01.2012: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. A. Tatarskiego z AM Poznań. – Przygotowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie (Aleksandra Majchrzak i Karol Jurasiński) do lekcji otwartej, w programie Concertino na 2 fortepiany D. Szostakowicza.
29,30.03.2012: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez prof. C. Saneckiego z  AM Łódź. – Udział bierny jako słuchacz.
12,13.11.2012: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez panią E. Sitarz i pana B. Wąsika pt.: „ Podstawowe zagadnienia gry w duecie.” – Udział bierny jako słuchacz.
4,5.03.2012: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez
Prof. B. Czapiewskiego z AM Gdańsk. – Udział bierny jako słuchacz.
26,27.04.2013: Warsztaty pianistyczne organizowane przez OSM w Lublinie. Prowadzone przez
Prof. C. Saneckiego z AM Łódź. – Udział bierny jako słuchacz.

KURSY I SZKOLENIA:

16 -21.08.2010: Szkolenie CEA organizowane przez Bursę Szkół Artystycznych w Lublinie pt.: „ Rozwój ucznia w szkole artystycznej.” – Udział bierny jako słuchacz.
12.11 – 9.12.2012: Szkolenie CENSA Warszawa ( e-learning):  „ Kierowanie sekcją w szkole artystycznej.”
2 – 16.04.213: Szkolenie CENSA Warszawa ( e-learning): „ Budowanie relacji nauczyciela i ucznia.”
29.10-11.11.2012: Szkolenie CENSA Warszawa ( e-learning): „ Zarządzanie czasem.”
14-27.01.2013: Szkolenie CENSA Warszawa (e-learning): „ Awans zawodowy.”
14-27.01.2013: Szkolenie CENSA Warszawa (e-learning): „Prawo pracy w szkole artystycznej.”
20.02.2012: Szkolenie CENSA OSM Lublin: „ Technika Alexandra a problemy z kręgosłupem w grze na instrumencie.”
4.12.2010: Szkolenie CENSA Warszawa: „ Program nauczania fortepianu na wydziale rytmiki – spotkanie z autorką programu Teresą Rosłoń-Esztenyi.”
4.04.2011: Szkolenie CENSA Warszawa (e-learning): „ Realizacja zespołowego projektu edukacyjnego.”
W czerwcu 2009 roku ukończyłam Studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale Instrumentalnym, specjalność fortepian.


·         Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz materiałów dydaktycznych.

Przez okres stażu rozpoczęłam pracę pedagogiczną skupiającą się na uczeniu w zakresie fortepianu głównego, dodatkowego oraz nauki akompaniamentu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie i w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie. W wyżej  wymienionych dziedzinach szczególnie zainteresowało mnie zagadnienie gry a vista. W ciągu trwania stażu gromadziłam systematycznie literaturę muzyczną, która pomogła mi zbudować metodę swobodnej realizacji gry a vista na fortepianie. Systematycznie starałam się wprowadzać na lekcjach ćwiczenia, które pomagały uczniom rozwijać tę umiejętność, czerpiąc inspirację z literatury metodycznej oraz podręczników do gry a vista. Rozwijałam się także jako nauczyciel w dziedzinie kameralistyki w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie. Przygotowywałam uczniów do pracy w zespole kameralnym oraz do występów na koncertach szkolnych i pozaszkolnych oraz na konkursie ogólnopolskim „ Grajmy razem.” w Zamościu roku 2011/2012, gdzie duet fortepianowy A.Majchrzak i K. Jurasiński zajęli III miejsce. Do rozwijania swojego warsztatu pracy jako akompaniator oraz nauczyciel nauki akompaniamentu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie przyczyniła moja praca  w zespołach kameralnych, w których współpracowałam z panią A. Mrówczyńską, A. Mikołajczyk, panem K. Turczynem i M. Wysockim. W trakcie stażu samodzielnie pracowałam z wyżej wymienionymi osobami nad utworami: C. Debussiego, M. Ravela, F. Schuberta, J. Haydna i D. Poppera. W roku 2010 dałam wykonywałam trzy koncerty wraz z orkiestrą Teatru Muzycznej w Lublinie. W programie koncertu wykonywałam partię pierwszego fortepianu w utworze „Karnawał Zwierząt” C. Saint-Saensa, poszerzając swój repertuar kameralistyczny i zdobywając tym samym duże doświadczenie, które mogę wykorzystywać w nauce pracy w zespole kameralnym i na lekcjach nauki akompaniamentu. Aby lepiej rozwinąć się jako nauczyciel fortepianu głównego w kwietniu 2013 roku przyjęłam do swojej klasy uczennicę klasy V II st. – Justynę Kusto, która postanowiła dokończyć swoją edukację w OSM Lublin. Dla mnie natomiast jest to doskonałe doświadczenie pedagogiczne, które mogę zdobyć pracując z uczennicą na ostatnim etapie nauki w szkole II stopnia.

·         Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7 ust 1. Pkt. 3).

·         Analiza dokumentacji: - Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; - Karta Nauczyciela; - Ustawa o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425) tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U.Nr 256, poz. 2572)
W trakcie stażu systematycznie analizowałam dokumentację potrzebą w pracy nauczyciela. Zapoznawałam się również z ważną dokumentacją Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. W Lublinie tj.: - Statut Szkoły i Dokumentację dotyczącą WSO Szkoły.

·         Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w Internecie).
·         Udział w szkoleniach podejmujących w/w temat.
·         Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium przepisów.

Zapoznawałam się z publikacjami internetowymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli na stronach np. tj.:


Uczestniczyłam także w szkoleniu zorganizowanym przez CENSA Warszawa na temat awansu zawodowego – 14-27.01.2013r na platformie e-learningowej CENSA pt.: „ Awans zawodowy.”. Na bieżąco uzupełniałam swoją wiedzę dotyczącą przepisów, śledząc portale internetowe stworzone dla nauczycieli.


·         Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust. 2 pkt 1.)

·         Współpraca z opiekunem stażu, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, zawarcie kontraktu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, systematyczne spotkania z opiekunem stażu, hospitacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, prowadzenie lekcji w obecności dyrektora, opiekuna stażu, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.


W trakcie stażu miałam stały kontakt z moim opiekunem stażu – Panią Bożeną Bechtą-Krzemińską. Pani opiekun pomogła mi w sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu oraz w zbudowaniu planu rozwoju zawodowego. Zawarłyśmy ustną umowę dotyczącą systematycznych spotkań, podczas których mogłam liczyć na profesjonalne wsparcie doświadczonej koleżanki. Podczas mojego stażu odbyły się następujące hospitacje:

- 23.09.2009 i 30.09.2009: Hospitacja lekcji zespołu kameralnego – perkusja u pana Dominika Augustowskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Lublinie (OSM Lublin), podczas której zespół współpracował z akompaniatorem panem Grzegorzem Siedlaczkiem.
- 9.12.2010: Hospitacja lekcji perkusji u pana Dominika Augustowskiego. Praca ucznia i akompaniatora pana Grzegorza Siedlaczka w OSM w Lublinie.
- 31.03.2011: Hospitacja lekcji fortepianu u opiekuna stażu pani Bożeny Bechty-Krzemińskiej. Praca z uczennicą klasy 3 I st. w OSM w Lublinie.
-20.09.2011: Hospitacja pracy uczniów w małej orkiestrze kameralnej założonej przez ucznia OSM w Lublinie Piotra Zabielskiego. Obserwacja pracy uczniów w zespole kameralnym, praca nad utworem Tadeusza Maklakiewicza pt.: „ Msza góralska.”
- w roku szkolnym 2011/2012 hospitacje lekcji fortepianu przeprowadziłam u pań: Marii Zezuli i Grażyny Nakoniecznej-Zakrzewskiej w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie im. F. Chopina, gdzie jako nauczyciel i akompaniator rozwijałam swoje umiejętności pedagogiczne.
-21.10.2011: Hospitacja lekcji fortepianu u pani Marii Zezuli w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie.
- marzec 2012: Hospitacja pani Marii Zezuli na moich lekcjach nauki akompaniamentu i zespołu kameralnego w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie.
- 23.10.2011: Obserwacja współpracy pani Małgorzaty Krzemińskiej-Sribniak z panem Mariuszem Wysockim. Praca akompaniatora z solistą, w tym przypadku wiolonczelistą, który przygotowywał się do koncertu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie.
- 1.12.2012: Hospitacja dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie na mojej lekcji fortepianu.

Zbierając doświadczenia z obserwacji zajęć doświadczonych nauczycieli instrumentu oraz akompaniatorów, budowałam własne scenariusze lekcji fortepianu głównego, dodatkowego, nauki akompaniamentu i zespołu kameralnego. Systematycznie poddawałam je pod ocenę i dyskusję mojej opiekun stażu. Dzięki temu mogłam określić swoje słabe i mocne strony w pracy, którą wykonywałam jako nauczyciel fortepianu i akompaniator.

·         Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, opracowanie pomocy dydaktycznych.

W trakcie stażu doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny, pracując nie tylko w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie, ale nawiązałam także współpracę ze Społeczną Szkołą Muzyczną w Lubartowie. Tam też mogłam rozwijać się jako nauczyciel fortepianu głównego, dodatkowego, nauki akompaniamentu i zespołu kameralnego.
Swoje umiejętności doskonaliłam, poszerzając swoją wiedzę na szkoleniach organizowanych przez CEA i CENSA.  Czerpałam pomysły z literatury np: H. Neuhaus – „ Sztuka pianistyczna” ; M. Niemira – „ Jak zdobyć, utrzymać, rozwijać i utrzymać technikę pianistyczną”. Wykorzystywałam pomysły z bibliografii, którą wykorzystałam w mojej pracy magisterskiej na temat nauczania gry a vista w szkole muzycznej I i II st.

·         Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcji w Internecie:

                      http://www.blogger.com/profile/06962791788811510235


·         Prowadzenie dokumentacji szkolnej – dzienniki lekcyjne.
Systematycznie prowadziłam dzienniki z zajęć lekcyjnych, ucząc się, jak  prawidłowo wypełniać dzienniki lekcji fortepianu głównego, dodatkowego, nauki akompaniamentu oraz dzienniki lekcji akompaniamentu.
·         Opracowanie własnego systemu nauki gry  oraz czytania nut a vista przez uczniów fortepianu na etapie szkoły muzycznej I i II st.

Podczas stażu pracowałam nad własnym systemem gry oraz czytania nut a vista na fortepianie., wykorzystując pomysły i literaturę fortepianową z mojej pracy magisterskiej, która dotyczyła gry a vista pianistów.

·         Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt. 2).

·         Współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych.

                    - 17.12.2009: Organizacja, przygotowanie uczniów, prowadzenie oraz akompaniowanie- Koncert w Seminarium Duchownym w Lublinie.
Koncertowali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie(OSM) z klasy kontrabasu pana Dariusza Waćkowskiego oraz z klasy skrzypiec pani Marty Augustowskiej.
- 11.12.2009: Koncert w Bibliotece Publicznej w Świdniku. Współorganizacja, akompaniowanie i prowadzenie. Koncertowali uczniowie OSM z Lublina z klasy kontrabasu p. D. Waćkowskiego, z klasy skrzypiec p. M. Augustowskie i p. A. Garbacz.
- 28.10.2010 i 3.03.2011: Organizacja i prowadzenie ogólnoszkolnego popisów sekcji instrumentów klawiszowych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie.
- Październik 2011: Współorganizacja uroczystości z okazji 10-lecia pracy dyrektorskiej pani Marty Migal w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie.
-14.04.2012: Współorganizacja i przygotowanie koncertu pt.: ”Impresjonizm  w muzyce.” W Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie.

·         Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków:

Systematycznie obserwowałam zachowania dzieci. Staram się dużo rozmawiać z uczniami. Na zebraniach i spotkaniach z rodzicami staram się o indywidualne przeprowadzanie rozmów z rodzicami moich uczniów.

·         Promowanie szkoły poprzez mój udział w różnego rodzaju koncertach, konkursach i audycjach oraz poprzez udział moich uczniów:
-5.10.2009: Koncert Sebastiana Kozuba ucznia OSM w Lublinie w klasie wiolonczeli p. M. Kozuba w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Marii Panny – akompaniowanie na koncercie.
-październik 2008: Konkurs „Janko muzykant” w Sochaczewie – akompaniowanie dla Patrycji Pojenty z klasy skrzypiec p. Anny Popławskiej-Pojenty z OSM w Lublinie.
-23.05.2009:  Regionalny przegląd klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu w PSM I st. w Zamościu – akompaniament dla uczniów OSM w Lubinie.
-19.04.2009: Forum im. W. Lutosławskiego – Koncert uczniów OSM , który odbył  się w Filharmonii Lubelskiej – akompaniament dla uczniów z klasy skrzypiec pani M. Augustowskiej,  A. Popławskiej-Pojenty i A. Grabacz.
-7.04.2009: I Konkurs skrzypcowy im. S. Namysłowskiego – Miniatura skrzypcowa – PSM I st. w Zamościu – akompaniament dla uczniów OSM Lublin z klasy skrzypiec p. A. Popławskiej-Pojenty.
-9.10.05.2010: Warszawa – Ogólnopolskie przesłuchania CEA klas skrzypiec I st. Akompaniament dla Nikoli Kiszczak z klasy skrzypiec p. K. Kostrzewy OSM Lublin.
-22-26.04.2009: Konkurs skrzypcowy im. A. Vivaldiego w Wieliczce. Akompaniament dla uczniów p. K. Kostrzewy z OSM Lublin.
-11-13.05.2009: Prowadzenie koncertów podczas Festiwalu Gitarowego w Trzęsaczu.
-6.03.2009: Konkurs „Ładnie gram.” – akompaniowanie uczniom OSM Lublin z klas skrzypiec I st.
-16.06.2009:Maraton Muzyczny organizowany przez OSM Lublin – akompaniament dla uczniów OSM Lublin oraz wykonanie utworów solowych oraz kameralnych.
-23.01.2010: Akompaniowanie podczas Jubileuszu Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie.
-10.02.2010: Koncert dla podopiecznych Domu opieki społecznej w Lublinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lublinie – akompaniament dla uczniów klasy skrzypiec p. M. Ostańskiej z OSM Lublin.
-26.03.2010: Koncert dyplomantów OSM Lublin w  PSM I st. w Świdniku – akompaniament.
-24.04.2010: Koncert Agaty Orkiszewskiej z klasy skrzypiec p. M. Augustowskiej OSM Lublin w PSM I st. w Chełmie – akompaniament.
-4.05.2010: Koncert uczniów klasy skrzypiec p. K. Kostrzewy OSM Lublin w Szkole podstawowej nr 6 w Lublinie – akompaniament.
- 21.05.2010: Regionalny przegląd klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu w PSM I st. w Zamościu – akompaniament dla uczniów OSM Lublin.
- 29.11.2010 i 4.01.2011: Koncert dyplomantki Anny Jaworskiej z klasy skrzypiec p. M. Augustowskiej w PSM I. st. w Świdniku – akompaniament.
- 11.02.2010: Akompaniowanie na Konkursie utworów Antoniego Cofalika w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Lublinie.
- 29.01.2010: Koncert dyplomantów i uczniów OSM Lublin  w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie – akompaniowanie podczas koncertu.
-30.01.2010: Koncert dyplomantów i uczniów OSM Lublin w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Marii Panny – akompaniowanie podczas koncertu.
-29.30.05.2010: Agrafka Muzyczna Warszawa – eliminacje do programu stypendialnego. Udział uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Lublinia: akompaniowanie podczas eliminacji dla Eweliny Misztal(skrzypce), Grzegorz Bil(saksofon),Robert Pudelski(trąbka).
-13.09.2009: Koncert na Zamku królewskim w Warszawie: akompaniament dla absolwentki OSM w Lublinie Joanny Gancarz(fagot).
- 15.02.2011 i 16.02.2011: Koncert absolwenta OSM Lublin Stanisława Leszczyńskiego w OSM Lublin, PSM Radzyń Podlaski i SSM w Lubatowie – koncert utworów solowych na kontrabas i wiolonczelę-gościnnie Jacek Francuz( student AM Wrocław) oraz utworów kameralnych w składzie kontrabas, wiolonczela, fortepian – uczestnictwo jako akompaniator-kameralista.
-9.04.2011: Koncert utworów f. Liszta w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie – wykonanie Marzenia miłosnego F. Liszta.
-7.04.2011: Koncert z okazji Jubileuszu Prywatnej Szkoły Plastycznej w Lublinie – uczestnictwo jako akompaniator uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej z Lubartowa, oraz przygotowanie uczniów, którzy prezentowali utwory kameralne w duetach.
-1.2.03.2010: Makroregionalne przesłuchania  CEA klas wiolonczeli i kontrabasu w Rzeszowie – akompaniament dla uczniów klasy kontrabasu p. D. Waćkowskiego oraz klasy wiolonczeli p. S. Krzemienia z OSM Lublin.
-11.02.2010: Regionalny Konkurs skrzypcowy „ Świat zwierząt na strunach skrzypiec malowany.” – akompaniowanie uczniom klas skrzypiec OSM Lubin.
-20.05.2012: Regionalny przegląd klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu w PSM I. St. w Zamościu – akompaniowanie uczniom p. M. Rysaka z SSM z Lubartowa.
-24.09.2011 i 27.09.2011: Audycja dla uczniów PSM I i II st. W Chełmie – wykonanie jako akompaniator koncertu fortepianowego g-moll F. Mendelssohn Bartholdiego  z panią L. Stachniuk jako solistką.
-28.03.2012: Konkurs „ Muzyczne Inspiracje” w OSM Lublin – przygotowanie uczennicy B. Rucińskiej do udziału w konkursie fortepianowym.
-29.02.2012: Makroregionalne przesłuchania CEA klas skrzypiec i altówki w Przemyślu. Akompaniament dla uczennicy K. Tomasik z klasy skrzypiec p. A. Mrówczyńskiej z OSM Lublin.
-26.06.2012: Maraton Muzyczny w OSM Lublin – akompaniament dla uczniów klasy waltorni  p. Z. Trochimiuka i skrzypiec p M. Augustowskiej.
-28.11.2012:  Makroregionalne przesłuchania  CEA klas skrzypiec i altówki w Krasnymstawie – akompaniament dla uczennicy W. Wrońskiej z klasy skrzypiec p. M. Augustowskiej z OSM Lublin.
-13.01.2013: Ogólnopolskie przesłuchania  CEA klas skrzypiec i altówki w Warszawie – akompaniament dla uczennicy W. Wrońskiej z klasy skrzypiec p. M. Augustowskiej z OSM Lublin.
-Kwiecień 2013: Przygotowanie ucznia B. Wysockiego do występu w OSM Lublin w duecie na audycji dla uczniów I st. OSM Lublin, oraz  mój akompaniament dla uczniów klasy kontrabasu OSM Lublin.
-29.05.2013: Koncert absolwentów PSM I st. w Świdniku – akompaniament dla uczniów OSM Lublin z klasy skrzypiec p. M. Augustowskiej.

Wielokrotnie dostawałam podziękowania za akompaniowanie na koncertach i konkursach oraz otrzymywałam wyróżnienia za mój akompaniament na konkursach i przesłuchaniach CEA.

·         Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej (§ yst. 2 pkt. 3).


Doskonaliłam własne umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej. Wykorzystywałam programy komputerowe takie jak  Finale i Adobe w pracy nad opracowaniem materiałów do lekcji fortepianu głównego, dodatkowego, nauki akompaniamentu i zespołu kameralnego.
Wykorzystywałam technologię komputerową w nauce gry a vista na fortepianie używając na lekcjach tabletu IPAD i laptopa. Wykorzystuję systematycznie portal społecznościowy do wymiany informacji, plików muzycznych i materiałów nutowych z innymi nauczycielami oraz moimi uczniami.
Wykorzystywałam Internet do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami- zamieszczając scenariusze zajęć:

·         Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt. 4).

Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w szkoleniach CEA na temat rozwoju ucznia oraz CENSA na temat organizacji czasu uczniów oraz budowy relacji między nauczycielem a uczniem. Systematycznie uzupełniałam wiedzę czytając książki z zakresu psychologii – „Psychologia dla nauczycieli” D. Fontana, czy
„ Pochwała powolności.” C. Honore.
Korzystam także z blogu: http://dorotazawadzka.natemat.pl/ , gdzie mogę znaleźć dużo informacji z zakresu psychologii dziecka oraz ze strony Doroty Zawadzkiej na Facebook, gdzie można poddawać pod dyskusję wiele interesujących spraw dotyczących wychowania i nauki dzieci. Obserwując przemiany jakie zachodzą w społeczeństwie, postanowiłam zamiast organizowania rady szkoleniowej zamieścić swoje materiały na temat gry a vista na fortepianie w Internecie w formie blogu: http://avistadominikalasko.blogspot.com/ . Uważam, że poprzez Internet i formę promocji zagadnienia w portalu społecznościowym, będę  mogła dotrzeć do większego grona nauczycieli a także uczniów.
·         Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2 pkt. 5).

Brałam udział w szkoleniach  o systemie oświaty organizowanych przez CENSA w Warszawie. Systematycznie brałam udział w radach pedagogicznych,  podejmujących wyżej wymieniony temat. Aktualizowałam swoją wiedzę poprzez indywidualne studium praca oświatowego poprzez Internet i strony internetowe CENSA, gdzie znajdują się wszystkie ważne dla nauczyciela dokumenty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz